Liên hệ

VICTORIA HOTEL HAI HOA

Địa chỉ: Biển Hải Hòa, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Hotline : 0237 665 8899 – 0985 490 508 – 0975 85 57 98 – 01688 100 074

Email: [email protected]